22.07.2022г.

Метал ЕАД изгради своя Фотоволтаична електроцентрала с мощност 300 kW, върху покривите на съществуващи производствени помещения. Произвежданата електроенергия е предназначена както за собствени нужди, така

Прочетете повече »

26.01.2021г.

На 25.01.2021г Метал ЕАД подписа договор за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. На 25.01.2021г Метал

Прочетете повече »

26.11.2019г

Метал ЕАД приключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. На 26.11.2018г. Метал ЕАД приключи договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01 за изпълнение на

Прочетете повече »

25.11.2019г.

Метал ЕАД проведе информационнен ден. На 25.11.2019г Метал ЕАД проведе информационнен ден във връзка с приключване на подписан на 26.11.2018г. с Министерството на икономиката договор

Прочетете повече »

31.03.2019г.

Метал ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител. Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за прахово боядисване –

Прочетете повече »

03.12.2018г.

Метал ЕАД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. На 26.11.2018г. Метал ЕАД сключи с Министерството на икономиката договор

Прочетете повече »

Свържете се с нас!

Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде всички необходими насоки и информация.