Unsplashed background img 1

Продукти

МЕТАЛ се развива успешно в металопроизводството и по-специално в производство на:
- Специализирани нестандартни метални изделия за транспортиране на различни компоненти за автомобилостроителната индустрия
- Нестандартни метални конструкции и изделия, палети
- Кофи копачни и риначни за багери, челни товарачи, ескаватори и др.
- Пресови детайли от стомана и алуминий


Unsplashed background img 2
metal.bg