Unsplashed background img 1

Основната дейност на МЕТАЛ ЕАД е производство на специализирани палети с приложение в автомобилната индустрия, за различни компании, като TOYOTA, SCANIA, VOLVO, VOLKSWAGEN, OPEL, RENAULT, както и други нестандартни метални конструкции и стандартни палети.

Unsplashed background img 2

Продукти

МЕТАЛ се развива успешно в металопроизводството и по-специално в:
-метални конструкции и нестандартно оборудване
-метални палети за складиране и транспорт
-пресови изделия

Услуги

-Прецизно лазерно рязане на детайли от ламарина, кръгли и правоъгълни тръби (от черни и неръждаеми метали , алуминий , мед , месинг) с Fiber Laser Technology, модел ADIGE-SYS LT 9 COMBO - в експлоатация от 2017
-Огъване
-Механична обработка

Международни стандарти

От март 2004г. МЕТАЛ ЕАД има Интегрирана система за управление на качеството съгласно стандартите ISO 9001:2015EN и ISO EN 14001:2015. През май 2015г. е получен сертификат в съответствие със стандарт OHSAS 18001:2007. Настоящата валидност на трите сертификата е до Ноември 2020.

Unsplashed background img 3
metal.bg