Метал ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител.

  • Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за прахово боядисване – 1 брой.
  • Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 1 980 000.00лв. (един милион деветсттотин и осемдесет хиляди лева)
  • Краен срок за кандидатстване 07.04.2019г.

Свържете се с нас!

Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде всички необходими насоки и информация.