Метал ЕАД изгради своя Фотоволтаична електроцентрала с мощност 300 kW, върху покривите на съществуващи производствени помещения. Произвежданата електроенергия е предназначена както за собствени нужди, така и за продажба.

Свържете се с нас!

Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде всички необходими насоки и информация.