На 25.01.2021г Метал ЕАД подписа договор за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

  • На 25.01.2021г Метал ЕАД подписа с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-0321-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.077 – Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
  • Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Бенефициент: Метал ЕАД
    Обща стойност: 143 000лв. лв., от които 121 550 лв. европейско и 21 450 лв. национално съфинансиране.
  • Начало: 25.01.2021.г. Край: 25.04.2021.г.

Свържете се с нас!

Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде всички необходими насоки и информация.