Метал ЕАД подписа договор за проект към Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.

  • На 20.06.2016г. Метал ЕАД сключи договор с Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” с проект – BG16RFOP002-2.001-0109-C01 – „Подобряване на производственият капацитет в ”Метал” ЕАД чрез инвестиция в закупуване на ново оборудване”.
  • Общата стойност на проекта е 1 338 000лв. без ДДС.
  • Целта на проекта е подобряване на производственият капацитет в „Метал” ЕАД чрез:
  • -Закупуване и пускане в експлоатация на Хидравлична четири валова машина с ЦПУ – 1бр.
  • -Закупуване и пускане в експлоатация на Хидравлична гилотинна ножица с ЦПУ – 1бр.
  • -Закупуване и пускане в експлоатация на Хидравличен Абкант с ЦПУ- 1бр.
  • -Закупуване и пускане в експлоатация на Инвертен източник за заваряване с електродна тел в защитна газова среда – 10бр.
  • -Закупуване и пускане в експлоатация на Машина за разкрой на листов материал с фибро – оптичен лазерен източник с ЦПУ – 1бр.
  • Чрез проектът ще се намалят използваните суровини и материали чрез нова технология и съответната прилагаща я машина.

Свържете се с нас!

Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде всички необходими насоки и информация.